Welkom bij Suriname On-line
uw startpagina | nodig iemand uit | teken gastenboek | aanmelden mailinglist
Suriname forum
Huisregels
Onderwerpen
Berichten vandaag
Afgelopen week
Verkenner
Om te beginnen
Opmaak
Bij problemen
Zoek op keyword
Uw Profiel
Admin
Site menu
Advertentie
TOESCHEIDINGSOVEREENKOMST (TO) 1975, Trb 132

Dit forum is buiten gebruik gesteld. We hebben een nieuw forum dat te vinden is op:
www.waterkant.net/suriname/forum/. U kunt daar verder discussieren. Oude berichten blijven hier staan.


Suriname Discussion Board: Surinamers in Nederland: TOESCHEIDINGSOVEREENKOMST (TO) 1975, Trb 132

Door datra op maandag 16 januari 2006 - 18:30:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

a.u.b geen twee paspoorten.
je bent of en of.
je bent surinamer of je bent nederlander.
als je hier in holland woont en eet en...
moet je hier bijna alle geld uitgeven...
en ook je groote mond mag je hier roeren..
maar blijf a.u.b altijd eerlijk.
maar holland moet ons geld terug betalen..
zonder toestemming heeft men dadaen verricht.
waar is al ons geld naar toe gegaan...
naar holland.
men heeft ons geld in holland geinvesteerd.
en nu moet men het beetje bij beetje terug betalen.
ook zuid afrika en de rest van de wereld moet hun geld opeisen.
nu is de us in irak ....
straks moeten deze us mensen ook geld terug betalen aan dat volk....
als dat niet gebeurd...
dan gaan wij (allochtionen en autochtonen )
weer ergens een land bezetten...
en weer heb je ellnde veroorzaakt..
om dit te voorkomen is elk land verplicht de schuldigen terug te betalen...al doet het pijn.
dan moet je van een ander volk bruin- of geel -of wit of...
afblijven.
machtsmisbruik moet gestraft worden.
al is het nu of al is het later.
amen


Door Kritische Noot op dinsdag 17 januari 2006 - 22:14:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

Dagblad Suriname

Nationaal > Kort Geding Toescheidingsovereenkomst dient woensdag in Den Haag

Geplaatst: 17/01/2006

Paramaribo - Het Kort Geding Toescheidingsovereenkomst dat Nederlanders van Surinaamse afkomst hebben aangespannen, zal op woensdag 25 januari voor de voorzieningenrechter mr. Paris van de rechtbank in Den Haag dienen. De advocaat van de Surinaamse Nederlanders en hun organisaties is Mevrouw mr. Arti Jankie, advocate & procureur te Den Haag. De Surinaamse autoriteiten hebben sedert de jaren tachtig herhaaldelijk bij Nederland erop aangedrongen artikel 5 van de Toescheidingsovereenkomst in te perken. Tussen de Surinaamse en Nederlandse autoriteiten is een bilateraal verdrag, de Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname van 25 november 1975, Traktatenblad jaargang 1975, nr. 132, verder te noemen: ďTOĒ of de ďOvereenkomstĒ, met het oog op de Surinaamse onafhankelijkheid op 25 november 1975, gesloten.

De TO is na een lang besluitvormingsproces door de Koninkrijkscommissie tot stand gekomen. Het voornemen van de minister om aan de wens van de Surinaamse autoriteiten tot beŽindiging van de TO gehoor te geven kan niet worden gevolgd nu hij zelf naar aanleiding van het onderzoek van de Nationale ombudsman heeft laten weten dat, zolang de rechter zich nog moet uitlaten over deze zaak, hij niet over zal gaan tot enige maatregelen inzake de TO. In de jaren negentig heeft Suriname zelfs aangedrongen op beŽindiging. Nederland heeft dit steeds afgewezen omdat het om onvervreemdbare rechten zou gaan. In februari 2005 hebben de Surinaamse autoriteiten bij een bezoek van de Tweede Kamer delegatie aan Suriname deze kwestie aan de orde gesteld. In april 2005 hebben de Surinaamse autoriteiten de wens kenbaar gemaakt de TO te willen beŽindigen. In oktober 2005 hebben de Surinaamse autoriteiten deze kwestie bij een bezoek van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot, aan Suriname wederom voorgelegd. Bij deze gelegenheid heeft de minister te kennen gegeven mee te willen werken aan de beŽindiging van de TO. In een interview heeft de minister laten weten dat hij gaat meewerken aan de beŽindiging van de TO en dat ernaar wordt gestreefd dat dit gebeurt voor eind 2005. Van 6 december 2005 tot en met 9 december 2005 was een Nederlandse delegatie in Suriname.

De kwestie van de beŽindiging van de TO stond op de agenda. In de afgelopen weken, te weten vanaf 25 oktober 2005, hebben vele personen die rechten ontlenen aan de TO middels brieven hun zorgen rondom de recentelijke ontwikkelingen geuit. Hierop is door de minister eerst op 16 december í05 gereageerd. De minister geeft in deze brief aan de rechten van de Nederlanders van Surinaamse afkomst waar mogelijk veilig te stellen, tijdens de lopende onderhandelingen met de Surinaamse autoriteiten. Die stelling kan niet worden gevolgd nu de onderhavige rechten reeds veilig verankerd zijn in de TO. Door de huidige ontwikkelingen bestaat gegronde vrees dat gelet op het feit dat de onderhandelingen een vaart zullen nemen en het een feit is dat eiser die valt onder de werking van de TO en op grond van de TO rechten ontlenen geconfronteerd zal worden met het voldongen feit van een beŽindigd TO. De gevolgen van de afschaffing zijn groot, nu de eiser als een willekeurig vreemdeling in Suriname zal worden behandeld, nu de TO niet wordt nageleefd.

Dit zal nog sterker het geval zijn bij afschaffing van de TO. Nog elke dag moeten de mensen die onder de TO vallen, visa halen om toegelaten te worden tot Suriname. Ook kunnen zij zich niet, in tegenstelling tot wat in de TO is neergelegd, zich als Surinamers in Suriname bewegen. Zowel de Surinaamse als de Nederlandse autoriteiten zijn nog niet met goede argumenten gekomen waaruit het zwaarwegend belang bij de afschaffing van de TO blijkt. De Staat pleegt door het handelen met betrekking tot de voorbereidingen tot beŽindiging dan wel de beŽindiging en de niet naleving van het verdrag, een onrechtmatige overheidsdaad. Er bestaat een reŽle kans dat deze personen de financiŽle schade die voortvloeit uit deze onrechtmatige overheidsdaad op de Staat zullen verhalen.


Door Een SuriNed op woensdag 18 januari 2006 - 19:44:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

Thanx voor de informatie Kritische Noot!

Het idd triest dat ex-Surinamers niet gewoon als Surinamers behandeld kunnen worden, terwijl allerlei andere groepen(de Chinezen & de Braziliaanse goudzoekers o.a.)wel rustig hun gang kunnen gaan.

Of zie ik dat verkeerd met m'n Surinaams- Nederlandse manier van denken? ;)


Door henry siegfried op woensdag 25 januari 2006 - 16:16:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

Telegraaf wo 25 jan 2006, 15:43

'Bot bedreigt terugkeerrechten Nederlandse Surinamer'

DEN HAAG - Een groep Surinaamse Nederlanders heeft woensdag voor de rechtbank in Den Haag een poging gedaan minister Bot van Buitenlandse Zaken te verbieden mee te werken aan de beŽindiging van de zogeheten Toescheidingsovereenkomst. De overeenkomst, afgesloten bij de onafhankelijkheid van Suriname in 1975, geeft Surinamers die er destijds voor kozen hun heil in Nederland te zoeken, het 'onvervreembare' recht te allen tijde naar Suriname terug te keren.
==================================================


Door Bally op woensdag 25 januari 2006 - 21:36:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

Ma' wat is die uitkomst van het kort geding dan?

Wat ik me afvraag, moet het kort geding eigenlijk niet in Suriname gehouden worden, want als ik het goed begrijp is het Suriname die zich niet aan de TO houdt.

Bot kan Suriname niet dwingen om zich aan de TO te houden, aangezien Suriname een souvereine staat is.

Lastig maar waar.

Trouwens hoe groot was die groep die Bot wou verbieden mee te werken?

Grtz. Bally
www.sabroso.cjb.net


Door Kritische Noot op donderdag 26 januari 2006 - 12:20:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

PERSBERICHT

SURINAAMSE NEDERLANDERS EISEN TOEZICHT
VAN BOT OP DE TOESCHEIDINGSOVEREENKOMST

Den Haag, 26 januari 2006

Gisterochtend woensdag 25 januari 2006 heeft het Kort Geding op de rechtbank 's-Gravenhage voor de voorzieningenrechter mr. R.J. Paris, dat de Surinaamse Nederlanders ondersteund door hun organisaties tegen minister dr. Ben Bot van Buitenlandse Zaken, gediend. Namens de Surinaamse Nederlanders hebben de advocate mr. Arti Jankie & Mahin Jankie pleidooi gehouden. Zijdens de Staat der Nederlanden was het de Landsadvocaat mr. A. van Blankenstein.

Van eisers zijden is er gevorderd dat de Staat der Nederlanden erop toeziet dat de
Toescheidingsovereenkomst wordt nageleefd hetgeen de minister van Buitenlandse Zaken gedurende 30 jaar zijn toezichthoudende taak heeft verzaakt. Verder is geŽist dat minster zich onthoudt van iedere maatregel die de Toescheidingsovereenkomst(TO) zou kunnen doen beŽindigen, opschorten dan wel enige vorm van inperking tot gevolg zou kunnen hebben.

Gelet de enorme belangstelling, is op het laatste, de zitting naar de grootste zaal van het Paleis van Justitie verplaatst. Zijdens de Surinaamse consulaat waren mw. Derby en hr.
Braafheid aanwezig.

Door de Staat is gesteld: dat het niet aan de rechter is om politieke besluitvorming in te perken. Verder zou door eisers de naleving niet zijn gevorderd. Eisers zouden niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard.

Arti Jankie & Mahin Jankie bestrijden dit. In zelf punt 1 van hun vordering is de directe naleving gevorderd. Verder is dit Verdrag niet zomaar een Verdrag. Er zou breedvoerig in de circa 90 personen tellende Koninkrijkscommissie hierover zijn gedacht, en er is aan een groep van personen bijzondere rechten (privileges) verleend. De Nederlandse Staat heeft eerder toezeggingen gedaan dat het hier om onvervreemdbare rechten gaat en dat
zolang de zaak onder de rechter bij het Hof van Justitie (HvJ) in Suriname in behandeling is zij niet met Suriname in overleg zullen treden.
Aan deze toezeggingen van de minister, kan hij gehouden worden.

Uitspraak zal op donderdag 02 februari 2006 om 10.00 uur zijn.


Door Kritische Noot op vrijdag 27 januari 2006 - 12:07:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

De Ware Tijd

Rechtszaak moet afschaffing toescheidingsovereenkomst stuiten

door Vernon Texel

27/01/2006

PARAMARIBO/DEN HAAG - Onder geen enkele omstandigheid zal Suriname afwijken van zijn standpunt af te willen van de Toescheidingsovereenkomst.Een groep Surinaamse Nederlanders wil nu via de rechtbank in Den Haag bereiken dat deze overeenkomst uit 1975 blijft bestaan.

Volgens de groep probeert Suriname met hulp van minister Ben Bot van Buitenlandse Zaken een einde te maken aan het verdrag. Het Nederlandse ministerie ligt niet wakker van de rechtszaak. De advocaat van minister Bot stelt dat de Nederlandse staat het recht heeft om verdragen te wijzigen, en dat de rechter daarbij niets te zoeken heeft. Echter vindt de advocaat van de Surinaamse Nederlanders dat beŽindiging van het verdrag onder meer betekent dat het voor deze groep moeilijk wordt om zich op hun oude dag als 'pensionado' in Suriname te vestigen.


Ambtelijke besprekingen over deze kwestie hebben reeds plaatsgevonden. Minister Lygia Kraag-Keteldijk van Buitenlandse Zaken, wacht nu op het advies van de Surinaamse commissie, dat later dit jaar inzet is bij de besprekingen over dit onderwerp met haar Nederlandse collega. Bot zei vorig jaar tijdens zijn bezoek dat dan verder op politiek niveau een einde gemaakt wordt aan de huidige situatie met begrip voor de positie van de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Toen liet Kraag ook al blijken dat Suriname vast van plan is de Toescheidingsovereenkomst op te schorten, omdat het doel waarvoor het is ingesteld -het voorzien van de Surinaamse nationaliteit aan in het buitenland vertoevende Surinamers ten tijde van de onafhankelijkheid- al is gehaald.

Verschillende Surinaamse organisaties in met name Nederland hebben gepleit voor een brede discussie in beiden landen voordat er wijzigingen in het verdrag worden aangebracht. De Haagse rechtbank doet op 2 februari een uitspraak.-.


Door Kritische Noot op maandag 10 april 2006 - 17:24:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

Dagblad Suriname 10 april 2006

BILJET EN ADVERTENTIE BETREFFENDE DE EXECUTORIALE VERKOOP VAN ROERENDE ZAKEN

Op donderdag 13 april 2006 om 11.00 uur zal in ten kantore en ten overstaan van notaris mr. R.A. Soerdjbalie aan de mr. F.H.R. Lim A Postraat 17, te Paramaribo door deurwaarder D. Hieralal, overgegaan tot de openbare verkoop van de bij proces-verbaal van deurwaarder D. Hieralal op 17 maart 2006 in executoriaal beslag genomen roerende goederen, bestaande uit alle aandelen van de Staat Suriname bij de navolgende naamloze vennootschappen:

1. Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV;
2. NV Hotelmaatschappij ďToraricaĒ NV;
3. Landbouwbank NV;
4. Staatsolie Maatschappij NV;
5. NV Surinaamse Assurantie Maatschappij (Self Reliance);
6. NV Grasshopper Aluminium Company (NV Grassalco);
7. Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij NV (ďB.S.H. NVĒ).

Informatie zoals de statuten en uittreksels KKF van de Naamloze Vennootschappen, zijn tegen betaling tijdens kantooruren verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel & Fabrieken (KKF). De aandelen worden verkocht bij opbod en tegen contante betaling.
De verkoop zal plaatsvinden, ten kantore van notaris mr. R.A. Soerdjbalie voornoemd, aan de mr. F.H.R. Lim A Postraat 17 te Paramaribo.


Door Surio op maandag 10 april 2006 - 17:44:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

Dames en Heren,

Dit is ons kans om de SLM op te kopen en de regime binnen de SLM te herstructureren.

Wie wil er allemaal mee doen. Laat het mij vandaag nog weten.


Door Basis. op maandag 10 april 2006 - 18:01:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

Surio, als ik jou was zou ik alleen dat vliegtuig kopen en er mee vluchten. Johan zit je nl. op de hielen. L.o.L

No Bruya.


Door Henky op maandag 10 april 2006 - 18:07:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

De blakamangs gaan nu grasie eten. In alle 7 parastatale bedrijven zijn er 60% van de personeelsleden "blakamangs".

Ik weet niet welke van de volksgroepen anndeelhouder zal willen worden van zulke bedrijven. Sosso Njang Mangs. Sosso zitteblijveplakkers op hun stoel. Rekenen kunnen zi niet behalve als het gaat om de eigen zak te mesten. Groente lusten zij het liefst ťťn keer in 21 dagen, net als die black Jack spelletjes.

Sarie Torie, Mindrinettie , iets voor jou ?????
Groeten,............................


Door Surio op maandag 10 april 2006 - 18:26:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

Basis,

Hij moet wel heel lang over doen om zijn reactie op te bouwen. Laat hij maar lekker bezig blijven.

Misschien mag hij daarna met mij meevliegen.

Jou zal ik een korting van 50% op je ticket geven. Maar je krijgt dan wel een standplaats :-)


Door krontowatraaan henky op dinsdag 11 april 2006 - 2:05:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

mullah henky wanneer vertrek je met die enische ambasadeur naar india .heb je die bad al genomen in de ganges .koetha.


Door Henky op dinsdag 11 april 2006 - 13:32:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

Een zuivere neger is ambassadeur van Suri in India. Kun je dat traceren , Krontoda goewatra ????

Wat doet die neger daar in India. Zolang die man daar zit op zijn zitteblijvelijmplakstoel , mie ne go na India , hihieee.....
Denk je eens in da watra , ik naar India en die neger moet me paspoort wissele , voor een ander suri-paspoort.

Neeneen , ik maak geen grapjes met krda goewatraīs watra en cs ..... . Kan ik hťťl goed begrijpen waarom de Indiase Ambassadeur in Suri de studie-beurzen alleen en enkel aan hindostaans-gezindten wil afgeven. Nix dan ellende te verwachten van deze krontoda goewatraīs.

Groeten,........................


Door Surio op dinsdag 11 april 2006 - 15:49:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

Jankie verkoopt opnieuw staatsbedrijven

door Fenny Zandgrond

11/04/2006

Paramaribo - Mahinder Jankie brengt Staatsolie, SLM, Grassalco, Bruynzeel, Landbouwbank en aandelen van de staat in Hotel Torarica en Self Reliance donderdag op de veiling. Hij heeft ruim 1,5 miljoen Surinaamse dollar te vorderen van de Staat Suriname, welk bedrag is gegroeid uit een dwangsom voor elke dag dat de staat in gebreke blijft uitvoering te geven aan een rechterlijk vonnis van mei 2001.

In een proces dat Jankie in dat jaar tegen de staat had aangespannen, had hij rechter John von Niesewand gevraagd Suriname te Ďdwingení, Surinaamse Nederlanders conform de Toescheidingsovereenkomst te behandelen als ingezetenen.

Staatsadvocaat Alwin Baarh zegt desgevraagd dat procureur-generaal (pg) Subhaas Punwasi via een kort geding de verkoop zal proberen te stuiten. De pg is in deze de vertegenwoordiger van de Staat. Baarh stelt dat diverse rechters na het vonnis van Von Niesewand pogingen van Jankie om tot veiling over te gaan, hebben gestuit. Hieruit vloeit de hamvraag voort, of de uitspraak van vijf jaar geleden wel een betalingsverplichting met zich meebrengt. Baarh zegt dit woensdag opnieuw aan de rechter in kort geding te zullen voorleggen.

Jahinderpersad Kalpoe van het notariaat Soerdjbalie dat als executeur optreedt, verklaart tegenover dWT dat een kort geding slechts uitstel van betaling betekent. Zes maanden na de uitspraak is het vonnis betekend bij de pg, die daar echter verder geen uitvoering aan heeft gegeven. Hieraan is een dwangsom van duizend dollar per dag gekoppeld, die nu flink is opgelopen. ďDeze regering geeft werking aan geen enkel vonnis. Het is goed om haar wakker te schudden,Ē meent hij.

Vorige week vrijdag legde deurwaarder D Hieralal beslag op staatsaandelen en -bedrijven en als er geen rechtelijke uitspraak tussenkomt, vindt donderdag aanstaande de openbare verkoop plaats ďbij opbod en tegen contante be-talingĒ.

Het gaat om overwegend winstgevende parastatalen, die een substantiŽle bijdrage leveren aan de staatsbegroting.

Over Bruynzeel merkt Kalpoe op dat de verkoop aan het Nederlandse Doorwin met deze nieuwe ontwikkeling op losse schroeven komt te staan.-.


dwt


Door Surio op dinsdag 11 april 2006 - 15:53:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

Als iemand al die bedrijven opkoopt, heeft ie heel veel Surinamers in dienst :-)


Door Henky op dinsdag 11 april 2006 - 22:12:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

Als iemand al die bedrijven opkoopt , heeft ie heel veel marrons en surinamers in dienst,

Groeten,...........................


Door Eventjes op dinsdag 11 april 2006 - 23:58:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

Marrons zijn meer Surinamer dan jij in je hele leven ooit zult zijn.Mja de lala rookh kwam dan ook toch veel en veel later?
Okee okee... first in last out dan maar.


Door j.bakra op woensdag 12 april 2006 - 0:22:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

Marrons zijn ook Surinamers. Niet 'meer' en zeker niet 'minder'.


Door krontowatra op woensdag 12 april 2006 - 0:58:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

he mullah henky jij hebt geen inspraak over suriname je bent een zuidaziaat die moet vertrekken ,neem jou etnisch denkende achterlijke zuidaziatische ambasadeur mee .de kans is groot dat jullie het surinaamse volk gaan vergiftigen,wij willen geen tamil toestanden in suriname ,wij willen geen moslims en hindoe toestanden in suriname, wij willen geen kashmier toestanden nog de kastensysteem toestanden . jullie soort zijn een gevaar voor suriname en dat meen ik .tik oeng koetete dang gratie .charter een vliegtuig van air india en neem al de etnisch denkende hindustanen mee inclusief die achterlijke domme ambasadeur ,jammer dat vene hem niet de deur gewezen heeft .


Door Henky op woensdag 12 april 2006 - 9:27:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

Marrons zijn rovers en verkrachters. Als het Eventjes schikt schieten zij op hun geboeide slachtoffers.

KAN HET BEESTACHTIGER ???? NEGER eVENTJES ??????

Groeten,............


Door Eventjes op woensdag 12 april 2006 - 9:55:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

Neen neen jochie...enkele Hindoestanen en enkele Marrons zijn rovers en verkrachters en jij hebt betere hulp nodig.

Tip: gebruik anti-depressiva niet in combinatie met alcohol.Lees je bijsluiter.


Door Henky op woensdag 12 april 2006 - 10:00:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

Lees je bijsluiter, kan het nog lafhartiger ???

Schieten op je geboeide slachtoffers , versta je dat Eventjes ???

Eventjes schieten op je geboeide slachtoffers .
Ook ik word kort van stof , zo langzamerhand.

Groeten,..............


Door Eventjes op woensdag 12 april 2006 - 10:11:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

Eventjes wat ambtenaren omkopen..
Eventjes je vrouw onderdrukken....
Eventjes wat gramoxxone kopen.....
Eventjes wat drugs verschepen.....
Eventjes je kind in de steek laten....

Vul 's eventjes aan....


Door Henky op woensdag 12 april 2006 - 10:22:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

Die laatste is meer van toepassing op creolen ??? Of moet ik gebruik maken van, zoals jij mij beticht, mijn "rascistisch" woordkeus: negers ????

Hindostanen trouwen en berouwen hun geliefden, maar blijven hun kids trouw, wat er ook gebeurt, zal het moeten met zelfdoding, doen zij dat. Maar tijdens het Leven verLeven zij hun Leven met het Leven van hun Kids.

Moeilijke kost voor je eVENTJES ???
Groeten,........................


Door Eventjes op woensdag 12 april 2006 - 10:37:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

Maarruh henkje jij liet je kind en vrouw in Su. ook in de steek? Weet je nog? Kindje eet zand etc. etc.
Of ben je stiekem toch een Neger


Door Henky op woensdag 12 april 2006 - 11:50:
Admin: Wijzig bericht | Verwijder bericht | Verwijder Pagina | IP Ban

Ik ben een verelde neger van het ergste soort, wat jou denkwijze betreft. in deze laat ik mij leiden door Anand of Devanand.
Koelieīs hebben minstens 33% negerbloed , of neger-genen.

En dan vervolgens verder generaliserend , blanken zijn dubbel-ovegehaalde ezels, neennee , ik bedoel blanken zijn dubbel-veredelde negers , in jou lijn van redenatie gezegd.

En dat ik in het buitenland zit, discriminatie van mijn persoon als ambtenaar heeft gemaakt dat ik mij niet heb kunnen laten meeslepen om te corrumperen bij de Min. van OW. Weet je die posting van mij te achterhalen waar ik gewag maak van corruptie door Hr.Mr. Blinker van de grundjarie-sekte ????

Nu zit ik in het buitenland, ook misschine uitgezonden naar Aruba voor de Bouwwereld, bouw van hotels en aanverwante bouwsels.
Lees boeken van Deepak Chopra, over het Leefgedrag van hindostanen in India, doorspekt en doorweven van wetenschappelijke onderbouwing van het humane menselijk gedrag.

Wat ik in mijn postings heb willen duidelijk maken vůůrdat jij op de proppen hier kwam is :
dat marron-jongeren hun PRIMAIRE BEHOEFTEN willen voldoen met roof van materiŽle zaken van anderen. Hoe kunnen humane mensen hun morele waarden en normen zo verlagen als de marronjongeren dat etaleren na hun roofdaden. En dan specifiek kiezen zij altijd hindostanen of hindostaans gezinnen.

Specifiek kiezen zij(marrons) hindostaanse pubermeisjes uit, om hun primaire mannelijke gevoelens bot te vieren op hun geboeide slachtoffers. Eventjes schot(en) lossend bij hun terugtrekking na hun roofdaad.

Is toch te zot voor woorden, moet het dan hierom dood gezwegen worden??? Lees boeken van Rumi , de alombekende soeffi-mysticus van Iran , denk ik , ook al miljoenen boeken verkocht van hem. Over de morele waarden en normen welke internationaal aanvaard worden en geappreciŽerd door alle wereldvolken.

Het zijn dan toch boeken van verdeldelde negers, hindostanen en arabieren. Heeft ťťn zoīn dubbelveredelde neger, die anno nu gekend is als blanke, europeaan of amerikaan, zulke boeken geschreven??? Lees boeken van Mahatma Ghandhi, van Nelson Mandela , van Martin Luther King.

Jij ziet hier hoeveel boeken jij hebt te lezen, van mijn boeken hoef je nix te lezen, het is niet eventjes. Want ik schrijf alleen maar technische detailss en bestekschrift voor een tekening welke ik maak tijdens mijn dagelijks bestaan. Als inkomstenbron.

Maar zo te lezen van de handelingen van marrons, zou ik ook willen "roven" , ala marron-puber, om lekker een marron-puber geboeid te verkrachten vůůr de ogen van hun huisgenoten.
Eventjes w8e , zal ik jou puberdochter eventjes verkrachten nadat ik jou gezin geboeid en gekneveld heb ?????
Na mijn "daad" zal ik eventjes een paar losse schoten lossen, niet lettend waar de kogels terechtkomen???

Kort van stof???? Niet dacht ik ,
Groeten,.........................


let op: Indien u geen account heeft aangemaakt wordt uw ip adres bij het plaatsen van een bericht op ons forum getoond. U kunt hier gratis een account aanmaken en uw bericht met uw accountgegevens (gebruikersnaam + wachtwoord) plaatsen.
Belangrijk: Lees ook onze huisregels voor het forum voordat je een bericht plaatst.

Voeg een bericht toe


Dit is een open post-omgeving. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord indien u een account heeft. Geef anders uw volledige naam als gebruikersnaam op en laat het wachtwoordveld leeg. Uw e-mail adres is facultatief.
Gebruikersnaam:  
Wachtwoord:
E-mail adres:


Onroerend Goed | Vraag & Aanbod | Bedrijvengids | Laatste nieuws | Nieuwsbrief | Discussie | Chatbox | ICQ Lijst |
GuestBook | Gratis e-mail | Surinaamse Links | Gratis wenskaarten | Over Waterkant.Net | Adverteren | Instellen Startpagina

© Waterkant.Net | Suriname.nl, an EtnoMedia website. All rights reserved.
Send comments or suggestions regarding this site to our webmaster: Mail de webmaster
Hotline - +31(0)10-2151770 (NL). Terms of Use | Privacy Statement